СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

Школа І-ІІІ ступенів №1 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  МІСТА  КИЄВА
СТРАТЕГІЯ  РОЗВИТКУ  ТА  ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  ОСВІТНЬОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  ШКОЛИ
Схвалено  педагогічною  радою  школи, протокол  № 5  від  26.02.2019
2019 – 2024

СТРАТЕГІЯ  РОЗВИТКУ  ТА  ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  ОСВІТНЬОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  ШКОЛИ

Яку  роль  відіграє  школа  і  якою  вона  має  бути  у  ХХІ  столітті, щоб  підготувати  людину  до  повноцінної  діяльності  і  праці?  Система освіти в будь-якій  країні  покликана  сприяти  реалізації  основних  завдань соціально-економічного  і  культурного  розвитку  суспільства, бо саме заклади  освіти  готують  людину  до  активної  діяльності  в  різних сферах  економічного, культурного, політичного  життя  суспільства. Здатність освітньої  установи  достатньо  гнучко  реагувати  на  запити  суспільства, зберігаючи  при  цьому  накопичений  позитивний  досвід, має  дуже  велике значення  для  вдосконалення якості  освіти.

Визначення  стратегічних  напрямів  розвитку  системи  освіти  турбують  практично  все  світове  співтовариство. У  книзі  «Школа для XXI століття. Пріоритети  реформування  освіти» американський  педагог  Філіп  Шлехті, посилаючись  на опитування  багатьох  бізнесменів, роботодавців, шкільних  функціонерів, підкреслює, що  на  запитання:« Що ви хочете від школи?» отримував, як правило, приблизно  однакову   відповідь: «Нам потрібні  люди, які  вміють  вчитися  самостійно». Ці  думки  у  повній  мірі  підходять  і  до  стратегічного  розвитку  системи  освіти  України. Ми  поступово  переходимо  до  постіндустріального  суспільства, тому  нам  потрібні  випускники, які  можуть  самостійно  мислити, приймати  рішення, здатні  до  об’єктивної   самооцінки.

Школа І-ІІІ ступенів №1 згідно з його Статутом – заклад  загальної  середньої  освіти , що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, задовольняє потреби  учнів  початкової, основної  і  старшої  школи в освіті в рамках державного мінімуму та здійснює різнобічну  підготовку  учнівської  молоді  до  життя.

Основні  стратегічні  завдання  діяльності  школи:

  1. Оволодіння  учнями  ключовими  компетентностями, необхідними  для  життя.
  2. Підготовка  випускників  до  вступу  у  заклади  вищої  освіти.
  3. Наскрізний  процес  виховання  учнів.

Початкова школа забезпечує виконання завдань Нової української школи. Основна  школа  вже  декілька  років  працює  за  навчальним  планом  вивчення  двох  іноземних  мов. Таке  спрямування  базової  освіти  буде  зберігатись  і  в  найближчій  перспективі. Воно  відповідає  запитам  дітей  і  батьків  та  є  актуальним  на  сьогоднішній  день.

Старша  школа  є  багатопрофільною. Це  зумовлено  запитами  батьків і дітей  та  необхідністю  враховувати  напрямки  вступу  абітурієнтів  до  ЗВО. Школа буде  продовжувати  орієнтуватись  на  три  профільні  напрями – математичний, гуманітарний, історичний. Дані  профілі  були  нами  сформовані  на  основі  щорічних  опитувань  учнів  9-х  класів, аналізом  прийому  учнів  до  10  класу  та  обов’язковим  психологічним  супроводом. Аналітична  робота  показала, що  саме  ці  профілі  найбільш  затребувані, зважаючи  ще  і  на  співпрацю  з  вищими  навчальними  закладами. Тому  можемо  констатувати, що  ми  досягли  системності  у  підходах до  профільного  навчання  у  старшій  школі.

Одним  із  стратегічних  напрямів  діяльності  школи є  сприяння  постійному  професійному  зростанню  педагогічних  працівників. Школа буде  продовжувати  працювати  над  підвищенням  якісних  показників  кваліфікаційного  складу  педагогічних  працівників, систематичним  підвищенням  кваліфікації  педагогічних  працівників  у різних  формах, сертифікації  педагогічних  працівників.

Необхідним  і  актуальним  завданням  є  процес  поглиблення    комп’ютеризації  у  закладі  освіти. Використання  ІКТ  включає  в  себе  багато  складових, які  забезпечують  ефективність  освітнього  процесу. Розробляється  власна  інтерактивна  платформа  «Електронний  щоденник». Зайшовши  на  свою  сторінку  батьки  і  діти  зможуть  побачити  оцінки, пропуски, домашнє  завдання. Завдяки  системі, в  домашнє  завдання  ми  зможемо  включати  електронні  версії  уроків, посилання  на  необхідні  сайти, фільми, тестові  завдання. У  перспективі  ми  будемо  працювати  з  різними  інтерактивними  платформами, але  основна  увага  буде  приділена  Microsoft Office 365.

Актуальною  на  сучасному  етапі  є  і  інноваційна  робота  в  школі. Головне, щоб  вона  була  реальною  і  не  ховалась  за  загальні  фрази.

Стратегічний  розвиток  школи неможливий  без  вдосконалення  матеріальної  технічного  забезпечення  школи та  створення  комфортного  освітнього  середовища. Основним  завданням  поліпшення  матеріально-технічного  забезпечення  залишається створення  мотивуючого  до  навчання  та  функціонального  середовища  у  навчальних  приміщеннях  школи.

Основні  напрями  науково-методичної  роботи  в  школи:

  • вдосконалення  системи  оцінювання  навчальних  досягнень;
  • забезпечення  компетентнісного  підходу  у  викладанні.

Щороку  в  школі буде  здійснюватись  вивчення  внутрішньої  системи  забезпечення  якості  освіти, на  основі  якого  здійснюватиметься  самооцінювання  освітньої  діяльності  та  визначення  рівня  освітньої  діяльності.