Про школу

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 Шевченківського району м. Києва

 Це сучасний навчальний заклад, який  повною мірою надає громадянам України освітні послуги, створює умови для всебічного розвитку учнів, їхніх творчих здібностей, формує високоморальну, конкурентноздатну в сучасних умовах розвитку суспільства особистість. 

 •  Пріоритетними напрямками діяльності школи є:
 • реалізація Національної стратегії  освіти в Україні;
 •  впровадження  Державних  стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;
 •  підвищення якості освітніх послуг, інноваційний розвиток відповідно до світових стандартів;
 •  постійна увага до стану здоров’я дитини, фізичного розвитку і психологічної рівноваги;
 •  реалізація особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;
 •  гуманізація навчально-виховного процесу як засіб становлення гармонійних особистісних взаємин учнів та вчителів;
 •  формування і розвиток інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, патріота своє Батьківщини;
 •  посилена увага до особистості вчителя, підтримка, заохочення та стимулювання його діяльності.

Науково-методична тема:

“Оптимальне поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання й виховання учнів в умовах упровадження нових Державних стандартів”.

Навчальний заклад працює за науково-педагогічним проектом “Росток” з 2010 року. Це комплексна програма розвитку дитини, яка передбачає:

 • створення необхідних умов для всебічного розвитку творчого потенціалу дитини  на основі інтеграції, гуманізації, екологізації змісту освіти та діяльнісного підходу до навчання та виховання;
 • виявлення та розвиток творчих здібностей молодшого школяра;
 • виховання в школярів інтересу до знань через створення атмосфери творчості, яка сприяє розкриттю пізнавальних інтересів і уподобань кожного учня;
 • навчання  школярів побудови, дослідження та застосування математичних моделей світу;
 • формування у них спеціальних умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті;
 • формування початкових умінь доказово міркувати і пояснювати свої дії – основні завдання, поставлені в навчальному році.
 • З 2014- 2015 року школа працює в режимі школи повного дня. Школа повного дня – це форма роботи навчального закладу, яка:
 • поєднує навчальну та позанавчальну сфери діяльності дитини в умовах шкільного життя;
 • формує освітній простір закладу з успішною реалізацією індивідуальних освітніх маршрутів учнів;
 • об’єднує в єдиний функціональний комплекс освітні й оздоровчі процеси;
 • вирішує проблему відсутності успішних результатів навчання в учнів;
 • створює умови для самовираження кожного учня, заохочує до постійної самоосвіти протягом навчання у школі і після закінчення;
 • забезпечує взаємодію з сім’єю з питань виховання й освіти дітей, збереження їхнього здоров’я та реалізації комплексу заходів соціального захисту дитинства.

Школа працює в режимі повного дня з 8:00 до 20:10 год.

Протягом цього часу забезпечується додаткова освіта учнів в 19 різноманітних гуртках та спортивних секція, діти мають можливість підготувати домашні завдання під керівництвом учителя.

Станом на 5 вересня 2017 року у 26 класах школи навчається 668 учні, (середня наповнюваність класів  становить 26 учні):

початкова школа – 316 учень (12 класів);

середня школа – 283 учнів (11 класів);

старша школа – 69 учнів (3 класи).

Учні школи мають можливість вивчати англійську, російську й німецьку мови та постійно працюють над науково-дослідницькими роботами  Малої академії наук, беруть активну участь у Всеукраїнських предметних олімпіадах ; є призерами Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка, Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник».

Учні старшої школи навчаються за профілями: історичний, правовий та української філології.

Педагогічний колектив  школи № 1 – це висококваліфіковані кадри, які постійно ведуть пошук ефективних форм і методів навчання та виховання.

«Спочатку любити, а потім учити» – головний девіз дружнього, працездатного, з творчим запалом педагогічного колективу школи, який складається з 58 творчих особистостей.

У школі створена сучасна матеріально-технічна база, яка відповідає сучасним вимогам школи ХХІ століття. У навчальному процесі задіяно  47 комп’ютерів та 12 ноутбуків, два комп’ютерні класи, які під’єднані до  глобальної мережі Інтернет; 2 кабінети обладнано мультимедійними комплексами з інтерактивними дошками.