Про школу

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 Шевченківського району м. Києва

 Це сучасний навчальний заклад, який  повною мірою надає громадянам України освітні послуги, створює умови для всебічного розвитку учнів, їхніх творчих здібностей, формує високоморальну, конкурентноздатну в сучасних умовах розвитку суспільства особистість. 

  •  Пріоритетними напрямками діяльності школи є:
  • реалізація Національної стратегії  освіти в Україні;
  •  впровадження  Державних  стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;
  •  підвищення якості освітніх послуг, інноваційний розвиток відповідно до світових стандартів;
  •  постійна увага до стану здоров’я дитини, фізичного розвитку і психологічної рівноваги;
  •  реалізація особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;
  •  гуманізація навчально-виховного процесу як засіб становлення гармонійних особистісних взаємин учнів та вчителів;
  •  формування і розвиток інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, патріота своє Батьківщини;
  •  посилена увага до особистості вчителя, підтримка, заохочення та стимулювання його діяльності.

Науково-методична тема:

“Оптимальне поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання й виховання учнів в умовах упровадження нових Державних стандартів”.

Протягом цього часу забезпечується додаткова освіта учнів в 19 різноманітних гуртках та спортивних секція, діти мають можливість підготувати домашні завдання під керівництвом учителя.

Учні школи мають можливість вивчати англійську й німецьку мови та постійно працюють над науково-дослідницькими роботами  Малої академії наук, беруть активну участь у Всеукраїнських предметних олімпіадах ; є призерами Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка, Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник».

Учні старшої школи навчаються за профілями: історичний, правовий та української філології.

Педагогічний колектив  школи № 1 – це висококваліфіковані кадри, які постійно ведуть пошук ефективних форм і методів навчання та виховання.

«Спочатку любити, а потім учити» – головний девіз дружнього, працездатного, з творчим запалом педагогічного колективу школи, який складається з 58 творчих особистостей.

У школі створена сучасна матеріально-технічна база, яка відповідає сучасним вимогам школи ХХІ століття. У навчальному процесі задіяно  47 комп’ютерів та 12 ноутбуків, два комп’ютерні класи, які під’єднані до  глобальної мережі Інтернет; 2 кабінети обладнано мультимедійними комплексами з інтерактивними дошками.